profesionalism seriozitate eficienta


Iti venim in ajutor cu o echipa de specialisti in domeniul financiar-contabil, ca tu sa te poti concentra in totalitate pe idealul afacerii tale.

Galaxis in mediul contabil


Cabinetul nostru functioneza din anul 1994 fiind acreditat CECCAR cu autorizatia Nr. A 0011359 si condus de Expert Contabil PFA - FELDIOREANU MARINA , membru CECCAR Nr. 41584A. Avem in componenta colectivului mebrii si stagiarii CECCAR, economisti, contabili, experti gestiune.

In serviciul dumneavoastra


Activitate

22 ani experienta si peste 300 de clienti cu care am colaborat. Avem clienti cu care colaboram de peste 16 ani.

Colectivul

Echipa noastra are o experienta vasta si indelungata in domeniul aplicarii legislatiei fiscale si a reprezentarii societatilor la controalele ANAF.

Autorizatii PFA

Galaxis Expertiza Contabila CECCAR

Autorizatii cabinet

Autorizatiile si avizele cabinetului nostru


Serviciile oferite de cabinetul nostru


 

- consultanta in intocmirea documentelor contabile primare conform OMF 1802/2014 privind documentele financiar contabile;

- analiza indicatorilor financiari si intocmirea de diverse rapoarte solicitate de clienti;

- elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli;

- analiza si elaborarea cash-flow-ului;

- documentatia solicitata de banci in vederea obtinerii de credite (cash flow, previziuni, planuri de afaceri);

- consultanta si asistenta pentru inventarierea elementelor patrimoniale;

- consultanta si asistenta privind organizarea gestiunilor de marfa;

- instruirea personalului financiar contabil si a lucratorilor comerciali cu atributii de gestiune;

- lucrari de organizare administrativa, organigrame, legaturi intre servicii, stabilirea responsabilitatilor prin fisa postului, analiza si organizarea fluxului informational,circulatia documentelor si a informatiilor;

- asistarea contribuabilului pentru obtinerea certificatului fiscal;

 

Clientii din portofoliu nostru sunt societati cu capital privat romanesc si strain. Acestia isi desfasoara activitatea in domenii diverse, cum ar fi: comert, servicii, dezvoltare software, consultanta, publicitate, sanatate etc.

- inregistrarea documentelor primare cu ajutorul unui software performant;

- intocmirea balantei lunare de verificare pe conturi analitice si sintetice;

- elaborarea registrelor obligatorii; registru jurnal, registrul inventar si cartea mare;

- intocmirea jurnalelor de TVA;

- intocmirea/depunerea declaratiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale;

- intocmirea, certificarea si depunerea situatiilor financiare conform legislatiei specifice in vigoare;

 

- Intocmirea contractelor de munca, a actelor aditionale de modificare, a formelor de angajare prevazute de legislatia muncii;

- Intocmirea formelor de incetare a contractelor de munca;

- Transmiterea in Revisal a contractelor de munca, a actelor aditionale si a incetarii rapoartelor de munca;

- Completarea formularelor de concedii medicale si calculul acestora;

- Evidenta si calculul zilelor de concediu de odihna;

- Efectuarea calculului salarial, procesarea si verificarea datelor introduse in sistem;

- Intocmirea statelor de salarii, a fluturasilor de salarii;

- Calculul taxelor salariale necesare a fi virate catre bugetul de stat si catre bugetul asigurarilor sociale;

- Intocmirea diverselor adeverinte pentru personal;

- Intocmirea listelor de plata pentru avansul si lichidarea salariala;

- Calculul tichetelor de masa cuvenite si intocmirea borderourilor de distribuire a acestora catre salariati;

- Intocmirea fisierelor solicitate de banca pentru salariile care se achita prin virament bancar;

- Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale aferente salariilor;

- Intocmirea ordinelor de plata pentru virarea contributiilor aferente salariilor;

- Intocmirea si depunerea declaratiilor cu venitul anual aferent salariilor.

Mentinerea permanenta a relatiei cu Inspectoratul Teritorial de Munca, Administratia Financiara, Casa de Asigurari Sociale, Casa de Asigurari Sociale de Sanatate, Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca.

 

Expertiza contabila este activitatea efectuata de catre o persoana ce indeplineste functia de expert contabil.
 Expertiza contabila reprezinta controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati. Pe langa functia de control, expertiza contabila are o functie de cercetare stiintifica, pentru ca pune in evidenta modul in care anumite fapte economico finaciare se reflecta in evidenta contabila a unei societati.

 Expertiza contabila are drept obiect cercetarea faptelor economico financiare ;

 Sfera de actiune a expertizei contabile este reprezentata de activitatea economica a agentilor economici ;

 Prin activitatea de expertiza contabila sunt cercetate situatiile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica ;

 Pe langa cercetare, expertiza contabila presupune si interpretarea datelor de evidenta si formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislatiei in vigoare ;

 In cele din urma expertiza contabila elaboreaza concluzii pe baza constatarilor efectuate, necesare organelor judiciare avizate ;

 Expertiza contabila analizeaza conformitatea faptelor economice cu documentele aferente, precum si cauzele care au generat abaterile de la actele normative in vigoare la momentul respectiv;

 In urma expertizei contabile este caracterizata starea de fapt a agentului economic in cauza, in raport cu legislatia aplicata domeniului investigat, sunt stabilite legaturile de cauzalitate si responsabilitatile acestuia. Din studierea cauzelor generatoare de pagube in dauna patrimoniului, expertiza contabila poate desprinde deficientele existente in organizarea si conducerea sistemului de evidenta contabila.

 In functie de destinatia sa, expertiza contabila poate fi:

- judiciara, dispusa de organele judiciare pentru solutionarea cauzelor aflate in faza anchetei, cercetare sau judecata;

- extrajudiciara, solicitata de persoane fizice sau juridice interesate fara sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata.

 Experienta noastra in domeniu expertizei contabile:

- Verificarea gestiunii administratorului din care sa rezulte sumele incasate, destinatia acestora si platile efectuate;

- Efectuarea inregistrarilor legale in contabilitate;

-Verificarea tuturor Registrelor prevazute de lege pentru toate formele de persoane juridice;

- Evidentierea si achitarea obligatiilor catre stat rezultate din activitatea contabila;

- Respectarea normelor legale in vigoare in ceea ce priveste avizele si aprobarile necesare administratorului pentru efectuarea platilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente;

- Verificarea legalitatii calculului, efectuat de administrator, in stabilirea, determinarea cauzelor perceperii de catre furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalitatilor achitate in perioada mentionata si cine se face vinovat de producerea lor;

- Verificarea tuturor sumelor incasate in numerar de angajati, confruntindu-se copiile chitantelor cu Registrul de Casa;

- Verificarea tuturor platilor curente efectuate de administrator catre furnizorii de servicii, legalitatea lor, si daca in conditiile in care persoana juridica avind de plata mari restante/penalitati la plata furnizorilor, Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgente sau necesare, sau a pastrat banii in Casa fara a plati furnizorii de servicii;

- Stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice si persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale .


EXPERTIZA CONTABILA A FONDURILOR EUROPENE

Pe langa activitatea clasica de expertiza contabila punem la dispozitie servicii de experiza contabila specifica Fondurilor Europene:

Vizare si verificare a actelor si a inregistrarilor contabile analitice aferente proiectului;

Vizam intocmirea situatilor de cheltuieli financiar-contabile in conformitate cu bugetul proiectului;

Gestionam decontarile cu partenerii, asigurand regularitatea platilor efectuate in cadrul parteneriatului;

Contribuim la intocmirea rapoartelor financiare catre finantator;

Verificam activitatea responsabilului financiar pe proiect;

In contact cu Galaxis


Esti gata pentru o colaborare de succes ? Apeleaza sau trimite un e-mail si te vom contacta noi in cel mai scurt timp!